Tlačová správa

z 4. vzdelávacieho modulu  „Dôstojná práca a bezpečnosť práce“
z finančného grantu  z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009 – 2014,
v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg – Innovation Norway, 
ktorý  sa konal v dňoch  20. – 21. januára 2014 v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby

 

     Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb  získal finančný grant z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway na projekt s názvom „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“. Hlavnou úlohou je vzdelávacími seminármi získať dlhodobo perspektívnych a problematiky znalých funkcionárov, schopných kolektívne vyjednávať na úrovni svojej základnej odborovej organizácie. 4. vzdelávací modul „Dôstojná práca a bezpečnosť práce“, sa konal  v dňoch 20. – 21. januára 2014 v rekreačnom zariadení OZ školstva a vedy na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby.
Program bol  rozdelený do 3 blokov:

Spracovala: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
Asistent nórskeho projektu