SPRÁVA

z 2. vzdelávacieho modulu
„Kolektívne vyjednávanie a poznanie reálnej ekonomickej situácie u zamestnávateľa“
z finančného grantu  z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
na roky 2009 – 2014,
v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg – Innovation Norway, 
ktorý  sa konal v dňoch  20. – 21. mája  2013
v hoteli Best Western Palace Hotel Polom v Žiline

    Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb  získal finančný grant z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway na projekt s názvom „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“. Hlavnou úlohou je vzdelávacími seminármi získať dlhodobo perspektívnych a problematiky znalých funkcionárov, schopných kolektívne vyjednávať na úrovni svojej základnej odborovej organizácie. 2.  vzdelávací modul „Kolektívne vyjednávanie a poznanie reálnej ekonomickej situácie u zamestnávateľa“, sa konal  v dňoch 20. – 21. mája 2013 v hoteli Best Western Palace Hotel Polom v Žiline.

    Program bol  rozdelený na 5 blokov:

Prvý blok – Zdravotné poistenie a nákladové ceny – odprednášala Ing. Daniela Pršebicová, riaditeľka NsP n. o. Revúca.

Druhý blok – Zmluvné vzťahy a zdravotná starostlivosť, rámcové informácie o Dohode ANS so VšZP o novýchzmluvných podmienkach s účinnosťou od 1. 4. 2013 odprednášal JUDr. Miroslav Kováč, riaditeľ Žilinskej VšZP.

Tretí blok – Zavedenie DRG systému v SR – jeho význam a očakávania odprednášal MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU.

Štvrtý blok – Vyjednávanie zmlúv  so zdravotnými poisťovňami z pohľadu zdriaďovateľa nemocníc VÚC odprednášala PhDr. Anna Majbíková, riaditeľka odboru zdravotníctva VÚC.

Piaty blok – Praktické doplnenie poznatkov z tejto oblasti do vlastných kolektívnych zmlúvZO odprednášala JUDr. Magdaléna Laufiková zo Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.

Spracovala: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
Asistent nórskeho projektu

 

 

SPRÁVA

z 2. vzdelávacieho modulu
„Kolektívne vyjednávanie a poznanie reálnej ekonomickej situácie u zamestnávateľa“
z finančného grantu  z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
na roky 2009 – 2014,
v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg – Innovation Norway, 

ktorý  sa konal v dňoch  10. – 11. júna  2013
v Penzióne Hellene v Piešťanoch

 

 

    Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb  získal finančný grant z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway na projekt s názvom „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“. Hlavnou úlohou je vzdelávacími seminármi získať dlhodobo perspektívnych a problematiky znalých funkcionárov, schopných kolektívne vyjednávať na úrovni svojej základnej odborovej organizácie. 2.  vzdelávací modul „Kolektívne vyjednávanie a poznanie reálnej ekonomickej situácie u zamestnávateľa“, sa konal  v dňoch  10. – 11. júna 2013 v Penzione Hellene v Piešťanoch.

    Program bol  rozdelený na 5 blokov:

Prvý blok – Zdravotné poistenie a nákladové ceny – odprednášala Ing. Marta Eckhardtová, MPH, riaditeľka NsP n. o. Topoľčany.

Druhý blok – Zmluvné vzťahy a zdravotná starostlivosť, rámcové informácie oDohode ANS so VšZP o nových zmluvných podmienkach s účinnosťou od 1. 4. 2013 odprednášal JUDr. Miroslav Kováč, riaditeľ Žilinskej VšZP.

Tretí blok – Zavedenie DRG systému v SR – jeho význam a očakávania odprednášala Ing. Zuzana Ďurčíková, riaditeľka odboru medicínskych a analytických činností ÚDZS Bratislava.

Štvrtý blok – Vyjednávanie zmlúv  so zdravotnými poisťovňami z pohľadu zdriaďovateľa nemocníc VÚC odprednášala Mgr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie,  VÚC Trenčín.

Piaty blok – Praktické doplnenie poznatkov z tejto oblasti do vlastných kolektívnych zmlúv ZO odprednášala JUDr. Magdaléna Laufiková zo Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.

Spracovala: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
Asistent nórskeho projektu