Najčastejšie kladené otázky

Aké technické vybavenie potrebujem k on-line vzdelávaniu?  
 

Najlepšie je použiť osobný počítač alebo notebook s väčším monitorom, minimálne so systémom Windows XP (alebo MAC OS X) a internetovým prehliadačom Internet Explorer 8 (alebo Mozila Firefox 25, Opera 20, Google Chrome a podobne). Na mobilných zariadeniach (telefón, smartfón) alebo tablete môže byť zobrazenie učebných textov nekompatibilné. Pre niektoré učebné texty je potrebný program pre zobrazenie súborov vo formáte PDF ako napr. Adobe Acrobat Reader (stiahni tu: http://get.adobe.com/sk/reader/ )

Akým spôsobom sa dostanem do on-line vzdelávania?  
  Na stránke http://odbory.net/vzdelavanie (alebo viď menu v hornej časti obrazovky) kliknutím vpravo hore na „PRIHLÁSIŤ SA DO ONLINE VZDELÁVANIA“. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo kliknete na modré tlačidlo „Prvé prihlásenie“
Za akých podmienok sa môžem prihlásiť do on-line vzdelávania?  
 

Musíte byť členom niektorej Základnej odborovej organizácie SOZ ZaSS a poznať jej organizačné číslo a mať vlastnú e-mailovú adresu. A pri prvom prihlásení zadať požadované údaje a potvrdiť e-mailovú adresu pri verifikácii, po ktorej Vám systém on-line pridelí prihlasovacie meno a heslo.

Kde môžem zistiť (ako získam) organizačné číslo mojej ZO?  
  Organizačné číslo svojej ZO má každý člen odborovej organizácie uvedené v členskom preukaze alebo si ho môže vyžiadať od predsedu alebo člena výboru ZO (prípadne úsekového dôverníka).
V prípade, že ma uprostred čítania vedomostného textu alebo vypĺňania testu niečo/niekto vyruší môžem sa k vypĺňaniu vrátiť alebo ako ďalej?  
  Áno môžete sa po opätovnom prihlásení vrátiť k textom v ľubovoľnej časti (systém on-line vzdelávania cca po 20 min. nečinnosti užívateľa odhlási). V prípade testu ho musíte absolvovať od začiatku.
Ako dlho môžem študovať vedomostný text a vypĺňať testy?  
 

Vaše prihlasovacie meno a heslo je platné 2 mesiace od dňa prihlásenia (po verifikácii Vašej e-mailovej adresy). Počas platnosti mena a hesla môžete kedykoľvek absolvovať štúdium 4 blokov a 4 testov a to postupne. Do druhého bloku sa dostanete po úspešnom (minimálne na 60%) absolvovaní testu prvého bloku, po absolvovaní druhého sa dostanete do tretieho, a potom do štvrtého. Po absolvovaní všetkých blokov Vám systém automaticky odošle do e-mailu potvrdenie o absolvovaní vzdelávania na Vaše meno. Test nie je časovo obmedzený.
V prípade potreby je možné platnosť prihlasovacieho mena a hesla predĺžiť po požiadaní administrátora.